Иницијатива за вработување на млади

Добредојдовте во светот за поддршка за вработување на млади лица!

Овој проект (2020-2-МК01-КА205-077976) е  финансиран со поддршка од Европската Комисија (Еразмус + Програма).

Почеток: 01 Септември 2020

Крај: 30 Септември 2021

Времетраење: 13 месеци

Партнери

 ЛАГ Агро Лидер Кривогаштани

 

Asociatia Tineri pentru Comunitate Bistrita

Здружение на млади на заедницата Бистрита

Associazione InCo – Molfetta

Асоцијација ИнКо – Молфета

 За проектот YEI

Rational of project

Образложение на проектот

Цели

Целни групи

Достигнувања 

Оваа веб страна ги одразува ставовите само на авторот, и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.